Adresa: Srbija, 24321 Mali Iđoš, Dr. Babcsányi Sándor 2.
E-mail: forumzenamidjos@gmail.com
Telefon: 381 (0) 63 885 6226

Banka:
Vojvođanska banka ad. Novi Sad, Filijala Bačka Topola
Žiro račun: 325-9500600009368-76 (dinarski)


Kroz manifestacije i godišnji program ostvarujemo viziju naše organizacije:
Dostojanstven i kvalitetan život svih građana zajednice bez obzira na njihovu nacionalnu, versku ili rodnu pripadnost.

Projekti-programiZa njih - zbog nas

- Kroz Stvaralačku radionicu u saradnji sa OOŠ "Adi Endre" i Predškolskom ustanovom "Petar Pan" uz pomoć lokalne samouprave i Centra za socijalni rad opština Bačka Topola i Mali Iđoš izrađuje se program za uključivanje dece uzrasta od 4-6 godine romske nacionalnosti i dece iz socijalno ugroženih porodica u predškolsko obrazovanje. Radi se na izgradnji i učvršćivanju pozitivne JA slike, na upoznavanju običaja mentalne higijene i ponašanja u društvu i metoda dramske pedagogije za prevazilaženje predrasuda. Radi se i na motivaciji njihovih roditelja za redovno pohadjanje predškolskog obrazovanja.
- Izradiće se program za jačanje inkluzivne nastave u osnovnoj školi i na motivaciji roditelja za podržavanje inkluzivne nastave.
- Organizuje se seminar za nastavnike i vaspitače o novoj metodologiji pedagogije i defektologije, i njihovoj primeni radi efikasnijeg obrazovanja i vaspitanja.
- Organizuje se seminar za upoznavanje volontera sa osnovama pedagogije i defektologije i njihovom primenom u radioničarskom radu sa decom.
- U cilju prihvaćenosti ove dece od strane zajednice organizuju se razne aktivnosti: priredbe na dan sela, uključivanje u aktivnosti zajednice, organizovanje izložbi ručnih radova, porodičnog dana, koristimo svaku priliku da pokažemo i dokažemo selu, građanima i okruženju, da su i ova deca, deca, kao svaka druga.
Aktivnosti se odvijaju tokom cele godine.

Igraonica povodom dana Sveti Valentin

Program se sastoji iz dva dela.
U prvom delu učesnici uz pomoć medijatora izrađuju razne predmete, dok se u drugom delu posebna pažnja posvećuje sticanju samopouzdanja uz običaje mentalne higijene i igara dramske pedagogije i prevazilaženja straha, nenasilnoj komunikaciji u rešavanju konfliktata.
Osnovna tema Igraonice je ljubav.
Svake godine se održava u subotu najbližoj 14. februaru, tj. Danu zaljubljenih.

Izložba ručnih radova na Dan majki

"Ručni radovi ne oslikavaju samo spretnost žene koja ih izrađuje već sadrže i njene brige, radosti, ukus i talenat, a stvaranje tih rukotvorina prate njeni osećaji i misli" - sa tim sloganom svake godine organizujemo Izložbu na kojoj izlažemo ručne radove žena koje žive u našem selu. Ova izložba je dobra prilika za prikazivanje sopstvenih radova, upoznavanje radova drugih, razmenu iskustava. Tradicionalne rukotvorine naših majki su vrednosti koje treba čuvati i preneti budućim generacijama.
Broj izlagačica raste iz godine u godinu. Na ovoj izložbi prosečno izlaže 20-25 žena.
Izložba se svake godine organizuje na Dan majki, tj. Druge nedelje u maju u Galeriji Ogledne osnovne škole "Endre Adi".

Letnje čarolije

Seriju raznih aktivnosti za decu za vreme letnjeg raspusta organizujemo od 2008, godine u saradnji sa ostalim civilnim organizacijama u selu. Dešavanja su: biciklistička trka, brzo-potezno takmičenje u šahu, porodični dan u okviru Dombošfesta, policijska, vatrogasna promocija i promocija prve pomoći, logorska vatra, vatromet, slaninijada, igraonica za kirbaj, crtanje sa ugljem, foto-konkurs, izložba dečjih crteža i fotografija, vožnja zaprežnim kolima, sportski dan na fudbalskom igralištu...
Aktivnosti se odvijaju u periodu od 20.juna do 31.avgusta.

Porodični dan na lokaciji Dombošfesta

Jedan od najznačajnijih zadataka naše organizacije je briga o velikim porodicama i doprinos uključivanju socijalno ugroženih porodica u život lokalne zajednice.
Porodični dan se organizuje svake godine u okviru Letnjeg Festivala Domboš - u početku u saradnji sa Udruženjem velikih porodica "KINČE", a poslednjih godina sa "ARO-MI" - Asocijacijom za razvoj opštine Mali Iđoš U okviru Porodičnog dana organizuju se razni programi za sve članove PORODICE (podjednako za decu i odrasle), koji promovišu toleraciju, međusobno upoznavanje i nenasilnu komunikaciju u rešavanju konflikata.
Porodični dan se održava trećeg vikenda jula na lokaciji Dombošfesta.

Igraonica "Sveti Stevan"

Tradicionalnu igraonicu organizujemo u partnerstvu sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom "Karolj Maronka" i Sekcijom za očuvanje tradicije kroz narodne dečije igre "Marcipan" Kulturno-umetničkog društva "Šandor Petefi". Osnovna tema Igraonice je vatra. Osećaj pripadnosti istoj zajednici manifestuje se u paljenju logorske vatre i u zajedničkom pečenju slanine, kada deca uz pomoć svojih roditelja peku slanine na logorskoj vatri. Igraonica se odrčava 20.avgusta ili prve subote posle 20.avgusta.

Popodnevna zabava

Naša organizacija pruža kvalitetno slobodno vreme za srednju i stariju generaciju pod nazivom "Generacijske razlike nisu prepreka".
Godišnje dva puta organizujemo zabavno nedeljno popodne za starije sugrađane, u kojima učestvuju i najmlađi sugrađani - deca iz zabavišta.
Cilj nam je jačanje međusobnih odnosa između generacija i starijih ljudi, zajedničkim iznalaženjem tradicionalnih vrednosti, prikazivanjem starih običaja i zanata uz aktivno učešće raznih generacija.
Godišnje jednom organizujemo susret ženskih organizacija sa kojima sarađujemo.