Cím: Szerbia, 24321 Kishegyes, Dr. Babcsányi Sándor 2.
E-mail: forumzenamidjos@gmail.com
Telefon: 381 (0) 63 885 6226

Számlavezető bank elnevezése:
Vajdasági Bank Rt Újvidék, Topolyai Fiókintézet
Bankszámlaszám: 325-9500600009368-76 (dináros)


Az állandóan – azaz évente visszatérő rendezvényeink szervezetünk elképzeléseit hivatottak valóra váltani. Jövőképünk, melyhez állandó programjaink igazodnak, így hangzik:
Méltóságteljes és minőséges életvitel közösségünk minden polgára számára, függetlenül nemzeti, vallási, faji vagy nemi hozzátartozásukra.

RendezvényekÉrtük-Értünk

- Az Értük-Értünk elnevezésű Alkotóműhely keretében a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolával és a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézménnyel együttműködve, a helyi önkomrányzat és a Szociális Központ támogatásával programokat dolgozunk ki a 4-6 év közötti roma nemzetiségű és a szociálisan hátrányos helyzetben élő magyar nemzetiségű gyerekeknek az iskoláskor előtti intézménybe történő bekapcsolására: Pozitív ÉN kép kialakítása és erősítése, a mentál-higiéniai szokások megismerése, társasági viselkedés, beilleszkedés, az előítéletek dráma-pedagógiai módszerekkel történő leküzdése valamint a szülők motiválása az iskoláskor előtti oktatás rendszeres látogatására,
- Program kidolgozása az általános iskolai inkluzív oktatás erősítésére megszilárdítására és a szülők motiválására az inkluzív oktatás támogatására,
- Képzések szervezése a tanítók és nevelők részére a pedagógia és a gyógypedagógia új módszereiről és ezek alkalmazása a hatékonyabb oktatás és nevelés céljából,
- Képzések szervezése az önkéntesek részére a pedagógiai és gyógypedagógiai alapok megismerésére és ezek alkalmazásáról a gyerekeknek szervezett műhelymunkák során,
- Különféle programok szervezése annak érdekében hogy környezetük elfogadja ezeket a gyerekeket: a faluban szervezett rendezvényeken való részvétel, kiállítás szervezése a gyerekek munkáiból, közös családi nap szervezése, azaz minden olyan alkalmat kihasználni, amikor a gyerekek bizonyságát adhatják a falu, a polgárok, a környezet felé, hogy ők is ugyan olyanok mint a többi gyerek.
A program egész évben tart.

Valentin napi játszóház

A program két részből tevődik össze.
Az első részben a gyerekek kézművesek közreműködésével különböző kézműves tárgyakat készítenek, míg a második részt az önbizalom növelését, a félelem leküzdését és a konfliktus-helyzetek agresszivitás-mentes megoldását segítő drámapedagógiai elemek-játékok töltik ki, melyek a különbözőségek elfogadását, a konfliktusok kezelését segítik elő.
A játszóház alaptémája: a szeretet.
Minden évben a Valentin naphoz, azaz február 14-éhez legközelebb eső szombaton tartjuk

Anyák- napi kézimunka kiállítás

"Egy-egy kézimunka nem csak a szorgos kezek ügyességét tükrözi, hanem benne van az asszony tehetsége, ízlése, gondja, bánata, öröme, szeme világa - megannyi érzelem és gondolat kíséri végig a munkát." – valljuk, ezért évente megszervezzük a kézimunka kiállítást, amely a falunkban élő nők kézimunkáit hivatott bemutatni. A kiállítás jó alkalom a saját munkák megmutatására, mások munkájának megismerésére, a tapasztalatszerzésre és a tapasztalatcserére. Az idősebb kézimunkázók által hordozott hagyományok mind olyan értékek, amelyeket meg kell őrizni a jövő generációi számára és átadni egymásnak, majd a fiatal korosztálynak.
A kiállító nők száma évről-évre növekszik. Átlagosan 20-25 nő mutatja meg az általa készített kézimunkákat.
A kiállításra minden évben Anyák napján, azaz május első vasárnapján kerül sor az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Galériájában.
Kattanj a nyárra…

Rendezvénysorozat gyerekeknek, melynek célja tartalmas programot biztosítani a nyári szüneten lévő 5-15 éves gyerekek számára.
A faluban működő többi civilszervezettel együttműködve először 2008-ban szerveztük meg a nyári szünet idején.
Többek között: gyorslépéses sakkverseny, kerékpártúra, családi nap, kaszinójátékok, tábortűz, szalonnasütés, tűzoltó-rendőrségi és elsősegély bemutató, foto-pályázat, fénykép-kiállítás…
A program június 20. – augusztus 31. időszakra vonatkozik.

Családi nap a Hegyalja utcában

Szervezetünk egyik legfontosabb feladata a nagycsaládokkal való törődés és a szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása a közösségi életbe való beilleszkedésükben.
A Családi Napot az évente – júliusban megrendezésre kerülő Dombos Fest keretében szervezzük, eleinte a KINCSE – azaz a Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete volt a társszervező, az utóbbi években viszont az ARO-MI – azaz Kishegyes Község Fejlesztési Társulása.
A rendezvény keretében a CSALÁD valamennyi tagja részére (gyereknek és felnőttnek egyaránt) igyekszünk biztosítani programokat, melyek a toleranciára, az egymás kölcsönös megismerésére és megértésére nevelnek, illetve az egymás közötti viszályok erőszakmentes megoldását szorgalmazzák.
A Családi Napra minden évben, július harmadik hetében kerül sor a Hegyalja utcában.

A Szent István-napi játszóház

A hagyományos játszóházat a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Marcipán Gyermekbarátok Körével szervezzük
A játékok témája a tűz és a tűztől való félelem leküzdése. Az egy közösséghez való tartozás érzetét a tábortűz és a közös szalonnasütés erősíti, melyet szüleik segítségével a gyerekek a tábortűz tüzénél sütnek.
A játszóházat augusztus 20-án, illetve a huszadika utáni első szombaton tartjuk.

Szórakoztató délutánok

Egyesületünk különböző programokat szervez a közép- illetve az idősebb korosztály számára „Nemzedékek egymás között, egymásért” címmel.
Évente két alkalommal tartunk zenés szórakoztató teadélutánt a szórakozni vágyó idősebb falunkbéliek részére, melyen különböző programok révén a legkisebbek – az óvodások is fellépnek. Célunk a generációk és az idősek egymás közti kapcsolatának erősítése, a múlt értékeinek közös felkutatásával, régi események, hagyományok, népszokások, mesterségek bemutatásával, amelyben az idős emberek és a fiatalok aktívan részt vesznek.
Évente egyszer megszervezzük a velünk együttműködő nőszervezetek találkozóját.