Cím: Szerbia, 24321 Kishegyes, Dr. Babcsányi Sándor 2.
E-mail: forumzenamidjos@gmail.com
Telefon: 381 (0) 63 885 6226

Számlavezető bank elnevezése:
Vajdasági Bank Rt Újvidék, Topolyai Fiókintézet
Bankszámlaszám: 325-9500600009368-76 (dináros)


Programok


27.
Projekt elnevezése: Anyáknapi virágkarnevál Kishegyesen
Támogatás összege: 40.000,00 din
A projekt időtartama: 2015. május 2-3.
Általános cél: Anyák-napi virágkarnevál és kiállítás szervezése az Anyák tiszteletére 2015.év májusa első szombatján és vasárnapján, valamint a rendezvény hagyományossá tételének megalapozása
Támogató: Tartományi gazdasági, foglalkoztatásügyi és nemi egyenjogúsági titkárság
KÉPEK

26.
Projekt elnevezése: Egyenlő esélyek – egyenlő lehetőségek – romák és széttelepítettek inklúziója befogadása Kishegyesen
Támogatás összege: 1.518.985,56 din
A projekt időtartama: 2014.03.15. - 2015.03.18.
Általános cél: Az általános iskola kapacitásának növelése a roma nemzetiségű gyerekek helyi szinten történő minőséges oktatásába való eredményes bekapcsolódás érdekében. A roma nemzetiségű gyerekek minőséges oktatásába való eredményes bekapcsolódás érdekében növelni az általános iskola kapacitását
Támogató: Svéd kormány, EBESZ/OSCE Szerbiai Misszió
KÉPEK

25.
Projekt elnevezése: Hogy ne legyen késő...
Támogatás összege: 100.000,00 din
A projekt időtartama: 2015.01.03 - 2015.04.03
Általános cél: A nők elleni erőszak korai megelőzése a partnerviszonyokban, az elektronikus erőszakkal való ismerkedés, ezek megakadályozása az általános iskolai korosztálynál, a civil és a közszféra közötti együttműködés fejlesztése (női egyesületek, szoc.központ, és Kishegyes község 3 általános iskolája)
Támogató: Tartományi gazdasági, foglalkoztatás ügyi és nemi egyenjogúsági titkárság
KÉPEK

24.
Projekt elnevezése: Helyi válasz az erőszakra
Támogatás összege: 100.000,00 din
A projekt időtartama: 2014.09.01 - 2014.11.30.
Általános cél: A női szervezetek önkéntesei, a szoc.védelmi központ szakmunkatársai és a Geronto szolgálat tagjai ismereteinek bővítése a családi erőszak terén, együgttműködésük serkentése, munkacsoport alakítása és Helyi válasz az erőszakra címmel helyi akcióterv kidolgozása a családon belüli erőszak illetve a partneri kapcsolatokban megnyilvánuló erőszak leküzdésére.
KÉPEK:
- Műhelymunka női szervezetek tagjai részére 2014.november 30-án
- Egy napos képzés 2014. október 10-én
- Két napos képzés 2014.szeptember 29-30

23.
Projekt elnevezése: Kishegyes község Házi Betegápolás Szolgálata szolgáltatásainka bővítése
Támogatás összege: 100.000,00 din
A projekt időtartama: 2014.08.01- 2014.12.31.
Általános cél: Meglévő, intézményeken kívüli átfogó szervezett társadalmi gondoskodás az idősekről – házi betegápolás és kisegítés, valamint falugondnoki szolgálat a község mindhárom településén
Specifikus cél: A községi Geronto szolgálat bővítése gyógytornász foglalkoztatása által.
Támogató: Vajdaság AT - Tartományi Egészségügyi, szociálpolitikai és népesedéspolitikai titkárság

22.
Projekt elnevezése: A házi betegápolás és kisegítő szolgálat fenntarthatósága
Támogatás összege: 991.482,63 dinár
A projekt időtartama: 2014. február 26. - december 31.
Általános cél: : Intézményi keret létrehozása, amely lehetővé teszi a falugondnoki szolgálat fenntarthatóságát és zökkenőmentes működését az állam által megbízható partnerként elismert és stabil anyagi forrással rendelkező házi betegápolási és segítői szolgálat keretében
Specifikus cél: Kishegyes Község Tanácsa, illetve a Képviselő–testület tagjainak meggyőzése hogy a 2014. évi községi költségvetésében az idős háztartások megsegítésére előlátott 2,400.000,00 dinár a házi betegápolás és kisegítés, valamint a falugondnoki szolgálat működtetésére legyen fordítva, valamint hogy a házi betegápolás és segítés pénzelése a 2015. évre vonatkozó költségvetési határozatban külön költségvetési tételként szerepeljen.
A projektet a szociális védelem reformjának nyilvános érdekképviseletére vonatkozó program keretében a Trag Alapítvány támogatta és az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Hivatal (USAID) pénzügyi támogatásával valósul meg.
Bővebb tájékoztató és képek a NYILVÁNOS ÉRDEKKÉPVISELET címszó alatt találhatók.

21.
Projekt elnevezése: Határon átnyúló falugondnokság
Projektszám: HUSRB/1203/222/125
Támogatás összege: 65.756,00 €
A projekt időtartama: 2013.május 15. - 2014. május 14.
Magyarországi fő partner: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete – Kecskemét
Szerbiai partnerek: Nők Kishegyesi Fóruma Kishegyesről, Észak-Bácskai Homokháti Kistérség Település-fejlesztési Egyesület, Horgos
A projekt célja: A falugondnoki szolgálatok, mint az Európai Unió egyik jó gyakorlatának népszerűsítése Vajdaságban
Bővebb tájékoztató és képek a fő menüsorban a FALUGONDNOKSÁG címszó alatt találhatók.

20.
Projekt elnevezése: Légy önmagad, magadat add…
Időszak: 2013.07.01. - 2013.12.31.
Támogató: Kishegyes község Önkormányzata
Támogatás összege: 50.000,00 dinár
Követlen célcsoport:
- 50 éven felüli munkanélküli nők
- Kishegyes község területén működő női civilszervezetek képviselői
Általános cél: A falusi nők gazdasági erősítése nem formális oktatási formák és kreatív alkotóházak révén
Különleges cél:
- Az 50 év feletti nők tudás- és tájékozottsági szintjének emelése
- A női aktivizmus és összefogás serkentése Kishegyes Községben
KÉPEK

19.
Projekt elnevezése: Kishegyes Község Házi Betegápolás Szolgálata munkájának fejlesztése
Időszak: 2013.07.01. - 2013.12.31.
Támogató: Munka- foglalkoztatás ügyi és szociálpolitikai minisztérium
Támogatás összege: 690.200,00 dinár
Partnerszervezet: Caritas Szabadka
Követlen célcsoport:
1.A Kishegyes Község területén élő 65 év feletti idős krónikus és idült betegségben szenvedő személyek és megkülönböztetett figyelmet érdemlő személyek
2. Kishegyes Község Házi Betegápolás Szolgálatának tagjai
Általános cél: Átfogó, szervezett társadalmi gondoskodás az idősekről a meglévő intézményen kívüli szociális védelmi szolgáltatások – házi betegápolási és falugondnoki szolgálat - fejlesztése révén mind három településen
KÉPEK

18.
Projekt elnevezése: Családi Nap 2013
Időszak: 2013.július 20.
Támogató: Tartományi gazdasági, foglalkoztatás ügyi és nemi egyenjogúsági titkárság
Támogatás összege: 70.000,00 dinár
Általános cél: Az interkulturalizmus, multikulturalizmus és a különbözőségek elveinek elfogadtatása a 3-15 éves gyerekeknél és a család, mint a társadalom alappillérének erősítése
KÉPEK

17.
Projekt elnevezése: Szociális szolgáltatás hétvégén is Kishegyes község területén
Időszak: 2012.05.01. - 2013.01.31.
Támogató: Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europa és a BCIF – Helyi Kezdeményezések Balkáni Alapja
Támogatás összege: 14.000,00 €
Célcsoport: 65 év feletti idős krónikus és idült betegségben szenvedő személyek
Általános cél: Inovatív szociális szolgáltatás fejlesztése és támogatása az idős és idült betegségben szenvedők illetve a megkülönböztetett figyelmet érdemlő személyek ápolása ls segítése által Különleges célok:
1. A házi betegápolás és kisegítés szolgálatának fejlesztése Kishegyes község területén, hétvégi ügyelet, illetve új egészségügyi szolgáltatások bevezetésével.
2. Az idős, egyedülélő emberek és a megkülönböztetett figyelmet érdemlő személyek és idült betegek bevonása a közösségi életbe együttműködve a kishegyesi Könyvtár és a női egyesületek önkénteseivel

16.
Projekt elnevezése: A nők szerepvállalása Kishegyes községben
Időszak: 2012.05.01. - 2012.11.30.
Támogató:Kishegyes község Önkormányzata
Támogatás összege: 80.000,00 dinár
Közvetlen célcsoport:
- A házi betegápolásban résztvevő személyek
- Kishegyes község területén működő női civilszervezetek képviselői
Általános cél:
Helyi szociális szolgáltatások fejlesztése és a Kishegyes község területén élők életminőségének javítása
Különleges célok:
- A házi betegápolásban részvevő nők tudás- és tájékozottsági szintjének emelése
- A női aktivizmus serkentése Kishegyes Községben

15.
Projekt elnevezése: Együtt – a nők helyzetének javításáért Kishegyes község mindhárom településén 2012-ben
Időszak: 2012.06.01. - 2012.11.30.
Támogató:Kishegyes község Önkormányzata
Támogatás összege: 70.000,00 dinár
Közvetlen célcsoport:
- Kishegyes község női szervezeteinek tagjai - akik kézművességgel foglalkoznak , nyitottak új ismeretek iránt
- 5-15 éves gyerekek, akik nyitottak a Kishegyes község területén élő más nemzetek tradicionális értékeinek megismerésére
Általános cél:
Kishegyes község női szervezetei együttműködésének erősítése közös műhelymunkák, kiállítások szervezésével és a család, mint a társadalom alappillére értékének erősítése
Különleges célok:
1. Kishegyes községben élő nők gazdasági erősítése kreatív műhelyek szervezésével
2. A különbözőségek és az interkulturalizmus elfogadtatása az 5-15 év közötti gyerekek körében

14.
Projekt elnevezése: ÉRTÜK - VELÜK – EGYÜTT- 2
Időszak: 2011. július 1. – december 31.
Támogató: Kishegyes község önkormányzata
Támogatás összege: 90.000,00 dinár
Célcsoport: A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 7-10 év és 11-14 közötti tanulói, akik vagy agresszivitást vagy félénkséget mutatnak
Általános célok: A gyerekek agresszivitásának csökkentése, iskolai és társadalmi integrációjuk elősegítése, illetve a különböző társadalmi helyzetben élő gyermekek illetve gyerekcsoportok kölcsönös elfogadtatása

13.
Projekt elnevezése: Együtt – a nők helyzetének javításáért
Időszak: 2011. július 1. – december 31.
Támogató: Kishegyes község önkormányzata
Támogatás összege: 90.000,00 dinár
Célcsoport: Kishegyes község női szervezeteinek tagjai, akik kézimunkával foglalkoznak, de nincsen lehetőségük alternatív bevételre
Célok: Feltételek teremtése a vidéken élő nők alternatív kereseti forrásainak biztosítására

12.
Projekt elnevezése: ÉRTÜK - VELÜK – EGYÜTT
Időszak: 2010.
Támogatás: Kishegyes község önkormányzata
Támogatás összege: 150.000,00 dinár
Célcsoport: A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 7-10 év és 11-14 közötti tanulói, akik vagy agresszivitást vagy félénkséget mutatnak
Általános célok: A gyerekek agresszivitásának csökkentése, iskolai és társadalmi integrációjuk elősegítése, illetve a különböző társadalmi helyzetben élő gyermekek illetve gyerekcsoportok kölcsönös elfogadtatása

11.
Projekt elnevezése:Falugondnoki szolgálat – inovatív szociális szolgáltatás Kishegyes községben
Időszak: 2010.
Támogató: Tartományi szociálpolitikai és demográfiai titkárság
Támogatás összege: 200.000,00 dinár
Célcsoport: Kishegyes község területén élő magatehetetlen, mozgásképtelen, idős krónikus
és idült betegségben szenvedő személyek
Célok: Sérült és idős személyek életminőségének javítása Kishegyes községben új szociális
szolgáltatások fejlesztésével és a meglévő szolgáltatások fejlesztésével

10.
Projekt elnevezése: Falugondnoki szolgálat – inovatív szociális szolgáltatás Kishegyes községben
Időszak: 2010. július 1. - 2011.szeptember 15.
Támogató: Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europa és BCIF - Helyi Kezdeményezések Balkáni Alapja – Belgrád
Támogatás összege: 19.808,00 €
Célcsoport: Kishegyes község területén élő magatehetetlen, mozgásképtelen, idős krónikus és idült betegségben szenvedő személyek
Célok: Sérült és idős személyek életminőségének javítása Kishegyes községben új szociális
szolgáltatások fejlesztésével és a meglévő szolgáltatások fejlesztésével

9.
Projekt elnevezése: FOR THEM FOR US (Értük – értünk)
Időszak: 2009.
Támogató: UNDP, Románia Külügyminisztériuma, Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériuma, valamint Vajdaság AT Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Titkársága
Támogatás összege: 440.000,00 dinár
Célcsoport: Kishegyes oktatási intézményeinek tanügyi dolgozói és a Nők Kishegyesi Fórumának önkéntesei
Célok: Az oktatási intézmények és a civil szféra humán erőforrásainak erősítése Kishegyesen az inkluzív oktatás előkészítési időszakában képzések által és a Differenciált Diagnosztikai Központ beindításához szükséges akreditáció előkészítése.

8.
Projekt elnevezése: Priđi bliže – Gyere közelebb – Av majpase - Hajdë ngat meje
Időszak: 2009.
Támogató: Kishegyes község Önkormányzata
Támogatás összege: 70.000,00 dinár
Célcsoportok: - A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 7-10 év közötti tanulói, akik vagy agresszivitást vagy félénkséget mutatnak. - A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 11-14 év közötti tanulói, akik vagy agresszivitást vagy félénkséget mutatnak.
Általános célok: A gyerekek agresszivitásának csökkentése, iskolai és társadalmi integrációjuk elősegítése, illetve a különböző társadalmi helyzetben élő gyermekek illetve gyerekcsoportok kölcsönös elfogadtatása.
Specifikus célok: A 7-14 életkorba tartozó gyerekek agresszivitásának csökkentésére irányuló program keretében május-június folyamán két játszóház szervezése, melyeken külön figyelmet fordítunk az önbizalom növelését, a félelem leküzdését és a konfliktus-helyzetek agresszivitás-mentes megoldását segítő drámapedagógiai elemek-játékok felhasználására

7.
Projekt elnevezése: Lépjünk tovább – mert a gyermek, gyermek – hogy szeressétek és megértsétek
Időszak: 2007-2008
Támogató: BCIF – Helyi Kezdeményezések Balkáni Alapja – Belgrád
Támogatás összege: 342.950,00 dinár
Célcsoport: 10-15 év közötti asszociális viselkedésű gyerekek a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola normál és kisegítő tagozatának tanulói, szüleik, a tanügyi dolgozók és Kishegyes település polgárai
Rövid távú célok: A drámapedagógia módszereivel, drámapedagógiai játékok segítségével csökkenteni a fejlődésben lemaradó, illetve asszociális viselkedésű gyerekek agresszív viselkedését és a konfliktus helyzetek erőszakmentes megoldásának szorgalmazása
Hosszútávú cél: Tovább erősíteni az együttműködést az általános iskola tanügyi dolgozóival, illetve a gyerekek szüleivel. A családnak, mint a társadalom egyik alappillérének további erősítése. A gyermekek jogainak érvényesítése úgy a családon belül, mint a közösségben.

6.
Projekt elnevezése: Gyermek-gyermek, hogy szeressétek és megértsétek...
Időszak: 2006-2007
Támogató: BCIF – A Helyi Kezdeményezések Balkáni Alapja – Belgrád
Támogatás összege: 235.153,00 dinár
Célcsoport: 4-14 év közötti roma és nem roma nemzetiségű gyerekek és szüleik
Cél: A különböző nemzetiségű, társadalmi helyzetben élő gyerekek és felnőttek kölcsönös elfogadása, a másság és különbözőségek elfogadása és elfogadtatása

5.
Projekt elnevezése: Esély az egyenlőségre
Időszak: 2006-2007
Támogató: Ökumenikus Szeretetszolgálat – Újvidék
Támogatás összege: 100.000,00 dinár
Célcsoport: a 4-6 év közötti roma és hátrányos helyzetű magyar gyerekek és szüleik
Célok: Partnerkapcsolat kialakítása az egészségügyi és iskoláskor előtti intézménnyel, valamint az általános iskolával a roma gyerekek és a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyerekek integrációja érdekében

4.
Projekt elnevezése: A Mikulás házhoz megy
Időszak: 2004. november-december
Támogató: Illyés Alapítvány Budapest – Zenith Műhely Szabadka
Támogatás összege: 8.150,00 dinár
Célcsoport: a 4-14 év közötti hátrányos helyzetű gyerekek
Célok: Csökkenteni a hátrányos szociális helyzetben élő gyerekek kirekesztettség-érzetét és erősíteni bennük a közösségbe tartozás érzését.

3.
Projekt elnevezése: Értük –értünk
Időszak: 2004.
Támogató: PRONI Ifjúsági Klub - Szabadka
Támogatás összege: 16.000,00 dinár
Célcsoport: a szociálisan hátrányos helyzetben élő magyar gyerekek és a roma közösséghez tartozó gyerekek
Célok: Alkotóházak szervezésével erősíteni a célcsoport elfogadását a közösségi életébe, pozitív ÉN kép kialakítása

2.
Projekt elnevezése: Adjunk esélyt nekik
Időszak: 2003.
Támogató: Ökumenikus Szeretetszolgálat – Újvidék
Támogatás összege: 30.526,00 dinár
Célcsoport: A hátrányos szociális helyzetben élő családok
Célok: Szociális hátrányban élő családok egészséges életvitel minőségének javítása.

1.
Projekt elnevezése: Tisztán együtt
Időszak: 2002.
Támogató: Ökumenikus Szeretetszolgálat – Újvidék
Támogatás összege: 10.000,00 dinár
Célcsoport: A társadalom peremére jutott Kishegyesen élő többgyerekes családok, hátrányos helyzetű nagycsaládok Célok: Feltételek megteremtése a hátrányos helyzetű nagycsaládok életminőségének javítására egészségügyi és pedagógiai tanácsadások szervezésével, tisztálkodási csomagok biztosításával