Adresa: Srbija, 24321 Mali Iđoš, Dr. Babcsányi Sándor 2.
E-mail: forumzenamidjos@gmail.com
Telefon: 381 (0) 63 885 6226

Banka:
Vojvođanska banka ad. Novi Sad, Filijala Bačka Topola
Žiro račun: 325-9500600009368-76 (dinarski)


Jubilarna godinaNaziv projekta:Održavanje jubilarnih programa

Iznos donacije: 400.000 forint

Period projekta:01.01.2022. – 31.12.2023.


Programi na fotografijama:

Projekat podržala Fondacija Gabor Bethlen iz Budimpešte – Mađarska