Adresa: Srbija, 24321 Mali Iđoš, Dr. Babcsányi Sándor 2.
E-mail: forumzenamidjos@gmail.com
Telefon: 381 (0) 63 885 6226

Banka:
Vojvođanska banka ad. Novi Sad, Filijala Bačka Topola
Žiro račun: 325-9500600009368-76 (dinarski)


Javno zastupanjeNaziv projekta: Održivost usluge kućne nege i pomoći

Iznos donacije: 991.482,63 dinara

Period projekta: 26.februara - 31.decembar 2014.godine

Opšti cilj: Uspostavljanje institucionalnog okvira koji će omogućiti nesmetan rad i održivost usluge seoskog domaćina u okviru službe kućne nege i pomoći starima i bolesnima, koja ima stabilne izvore finansiranja,i koja je prepoznata i od strane države, kao pouzdanog partnera u rešavanju problema u društvu.

Specifični cilj: Uticanje na članove Opštinskog veća, odnosno odbornike Skupštine opštine Mali Iđoš da sredstva koja se u Odluci o budžetu za 2014.godinu predviđena za pružanje pomoći starim domaćinstvima u potpunosti budu namenjeni finansiranju usluge kućne nege i pomoći u kući i usluge seoskih domaćina u opštini Mali Iđoš i da finansiranje službe kućne nege i pomoći u Odluci o budžetu za 2015.godinu bude definisana kao posebna budžetska stavka.


Aktivnosti iz projekta:

Organizovanje projektnog tima – od članica organizacije formira se projektni tim za javno zastupanje. Sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave - upoznavanje predstavnika Lokalne samouprave o cilju javnog zastupanja.
Najava programa medijima – projektni tim saziva konferenciju za štampu i najavljuje program javnog zastupanja.
Planiranje, izrada i deljenje propagandnog materijala – projektni tim zajedo sa članicama Kreativne radionice i dizajnerom Jasminom Perović kreira promotivni materijal koji se deli na raznim manifestacijama.
Organizovanje Okruglog stola - promoviše se rad Geronto službe predstavicima LS, okolnih opština,sa ciljem da predstavnici LS prepoznaju značaj usluga koje pruža Geronto služba.
Organizovanje Stručne konferencije na temu – Socijalne usluge u opštini Mali Iđoš – tema ove konferencije: socijalne usluge koje su uvedene od 2011.godine na teritoriji opštine, uz učešće predstavnika RPSZ i PZSZ.
Organizovanje Otvorenog dana za promociju usluge seoskog domaćina, u sva tri naselja opštine u cilju povećanja interesovanja za ovaj vid usluge medju stanovnicima opštine Mali Iđoš.
Program u cilju povećanja vidljivosti korisnika socijalne usluge - Zajednički program NVO i Geronto službe radi vidljivosti korisnika,
Organizovanje neposrednog susreta predstavnika LS, korisnika i potencijalnih korisnika usluge i to : Zajednički dan za korisnike, njihove porodice, članovima Opštinskog veća i odbornike SO, i Zajedničko popodne predstavnika LS – sa korisnicima.
Potpisivanje Memoranduma se planira pred medijima sa kojim činom se i završava javno zastupanje.
  22.11.2014., Edukacija  


  30.10.2014., Potpisivanje izjave  


  04.10.2014., Izlet na Palić  


  28.09.2014., Zajednički ručak sa predstavnicima lokalne samouprave  


  30.08.2014., Oproštaj od leta  


  19.07.2014., Porodični dan  


  3-6.07.2014., Dombos fest - Javno zastupanje  


  29.06.2014., Zabavno popodne za korisnike Geronto službe  


  18.06.2014., Stručna konferencija o socijalnim uslugama koje se pružaju u opštini  


  20.05.2014., Okrugli sto o usluzi seoskog domaćina  


  04.05.2014., Karneval i izložba cveća - Javno zastupanje  


  31.03.2014., Konferencija za štampu  


  24.03.2014., Predstavljanje projekta  


Projekat Održivost usluge kućne nege i pomoći koji realizuje Udruženje Forum žena Mali Iđoš, podržala je Trag fondacija, u okviru programa Javno zastupanje za reformu socijalne zaštite, koji se realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).